TOP-7.1.1-16-H-038-8 Innovatív lokális hálózatosodást támogató rendezvénysorozat fejlesztése

A Kormány a Partnerségi Megállapodásban célul tűzte ki a társadalmi egyttműködés erősítése és a szegénység, valamint hátrányos megkülönböztetés elleni küzdelmet. A cél elérését a Kormány a civil és nonprofit szervezetek, helyi intézmények, helyi önkormányzatok és önkormányzati többségi tulajdonban álló gazdasági társaságok együttműködésével tervezi megvalósítani jelen Felhívásban foglalt feltételek mentén.

Jelen támogatási konstrukció keretében a Gyöngyös- Mátra Értékei Helyi Közösségfejlesztési Stratégia cselekvési tervében szereplő innovatív lokális hálózatosodást támogató rendezvénysorozat fejlesztésének támogatása valósulhat meg Gyöngyös közigazgatási területén. Jelen felhívás célja a helyi közösségi összetartozás erősítése, a város történelmi adottságaira épülő tudatosság erősítése.

Jelen konstrukcióban a helyi támogatási kérelmek benyújtására 2019. év május hó 02. naptól - 2020. év január hó 08. napig van lehetőség.

Ezen időszak alatt az alábbi értékelési határnapokig benyújtásra került helyi támogatási kérelmek kerülnek együttesen elbírálásra:

2019. év 06. hó 20. nap
2019. év 09. hó 20. nap
2020. év 01. hó 08. nap

CLLD logo.jpg