Kulturális infrastruktúra fejlesztése, kulturális szolgáltatások fejlesztésével

A Terület- és Településfejlesztési Operatív Program 7. prioritásához kapcsolódik, amelynek átfogó célja kísérleti jelleggel, integrált és programalapú fejlesztések megvalósítása városi szinten a helyi közösségek részvételének és tudatosságának fokozása, a helyi társadalmak megújítása valamint a helyi és közösségi alapú gazdaság fejlesztése érdekében. E cél elérésnek a TOP 7. prioritásához kapcsolódó eszköze a városok kulturális és közösségi életének megújítása, közösségi alapú gazdaságfejlesztési módszertanok kialakítása és elterjesztése a helyi lakosság, civil szervezetek, vállalkozások és önkormányzatok együttműködésével, illetve kezdeményezésére készülő integrált, közösségfejlesztést és helyi identitástudatot elősegítő, elsődlegesen kulturális és közösségi tartalmú, a helyi közösség fejlesztését támogató stratégiák mentén.
Jelen támogatási konstrukció keretében a Gyöngyös-Mátra Értékei Helyi Közösségi Fejlesztési Stratégia cselekvési tervében szereplő Kulturális infrastruktúra fejlesztése elnevezésű, hetedik számú intézkedés célkitűzéseinek megvalósítása érdekében a Mátra Művelődési Központ infrastrukturális fejlesztése (kulcsprojekt) valósulhat meg.
Jelen helyi felhívás keretében a helyi támogatási kérelem benyújtására 2018. július hó 16. naptól 2018. év augusztus 31. napig van lehetőség.

CLLD logo.jpg