TOP-7.1.1-16-H-038-5 Innovatív életmódvezetési és egészségfejlesztési közösségi programok szervezése - újranyitott

elen felhívás a Terület- és Településfejlesztési Operatív Program 7. prioritásához kapcsolódik, amelynek átfogó célja kísérleti jelleggel az integrált és programalapú fejlesztések megvalósítása városi szinten a helyi közösségek részvételének és tudatosságának fokozásával, a helyi társadalmak megújítása valamint a helyi és közösségi alapú gazdaság fejlesztése.

Jelen támogatási konstrukció keretében a Gyöngyös-Mátra Értékei Helyi Közösségfejlesztési Stratégia cselekvési tervében szereplő szabadidős egészségfejlesztési programok támogatása valósulhat meg Gyöngyös közigazgatási területén.

Az innovatív egészségfejlesztési és életmódvezetési programok középpontjában azok a programok állnak, melyek az egészséges élet feltételeinek kialakítását és a prevenciót támogatják. A prevenció keretében megvalósulhat az egészséges életmódvezetési kompetenciák fejlesztése, az egyéni életminőséggel kapcsolatos elégedettség növelése, a közösség -korosztálytól, nemtől, társadalmi helyzettől, egészségügyi állapottól, esetleges fogyatékosságtól függetlenül-egészséges életmódvezetéssel, összefüggő szemléletformálása. A felhívás lehetőséget ad az egyénnek, a közösségeknek arra, hogy a fizikai és mentális egészségüket kézben tarthassák, mindezt innovatív életmódvezetéssel támogatva. A tervezett célok eléréséhez bevonható színterek a közösségek, az egészségügyi szolgáltatók, a munkahelyek és az oktatási helyszínek.

Jelen helyi felhívás keretében a helyi támogatási kérelmek benyújtására 2019. év február hó 01. naptól 2022. év 05. hó 30. napig van lehetőség.

Ezen időszak alatt az alábbi értékelési határnapokig benyújtásra került helyi támogatási kérelmek kerülnek együttesen elbírálásra:

2021.06.30.

2022.05.31.
 

CLLD logo.jpg