Lokális kulturális háttérrel rendelkező gasztrokulturális programok fejlesztése

A Terület- és Településfejlesztési Operatív Program 7. prioritásának átfogó célja kísérleti jelleggel, integrált és programalapú fejlesztések megvalósítása városi szinten a helyi közösségek részvételének és tudatosságának fokozása, a helyi társadalmak megújítása valamint a helyi és közösségi alapú gazdaság fejlesztése érdekében.

Jelen támogatási konstrukció keretében a Gyöngyös- Mátra Értékei Helyi Közösségfejlesztési Stratégia cselekvési tervében szereplő lokális kulturális hagyományokkal rendelkező gasztrokulturális programok támogatása valósulhat meg Gyöngyös közigazgatási területén.

Gyöngyösön évente több gasztronómiai rendezvény, ünnep kerül megrendezésre, elsősorban a város Fő terén és a kapcsolódó központi területeken. A programok a közigazgatási területre is kihelyezve jelentős turisztikai vonzerőt jelenthetnek a helyi lakosság és a térségbe látogató turisták számára is. A programok megvalósításának támogatása által lehetővé válik a turisztikai-, vendéglátó- és szolgáltató szektor közvetett erősítése úgy, hogy megerősödik a város sajátos adottságokra épülő arculata.

Gyöngyösön évente több gasztronómiai rendezvény, ünnep kerül megrendezésre, elsősorban a város Fő terén és a kapcsolódó központi területeken. A programok a közigazgatási területre is kihelyezve jelentős turisztikai vonzerőt jelenthetnek a helyi lakosság és a térségbe látogató turisták számára is. A programok megvalósításának támogatása által lehetővé válik a turisztikai-, vendéglátó- és szolgáltató szektor közvetett erősítése úgy, hogy megerősödik a város sajátos adottságokra épülő arculata.

Jelen felhívás a HKFS 6.1-es fejezetében jelölt „2. Lokális kulturális háttérrel rendelkező gasztrokulturális programok fejlesztése” beavatkozási terület megvalósításához kapcsolódik.

Jelen helyi felhívás keretében a helyi támogatási kérelmek benyújtására 2018. év 08. hó 16. naptól - 2019.év 09. hó 16. napig van lehetőség.

Ezen időszak alatt az alábbi értékelési határnapokig benyújtásra került helyi támogatási kérelmek kerülnek együttesen elbírálásra:

2018. év 11. hó 16. nap
2019. év 01. hó 14 nap
2019. év 07. hó 15 nap
2019. év 09. hó 16. nap

CLLD logo.jpg