Lakótömbök közösségi pontjainak kialakítása és kisléptékű identitást fejlesztő gazdasági tevékenységek támogatása

A Terület- és Településfejlesztési Operatív Program 7. prioritásának átfogó célja kísérleti jelleggel, integrált és programalapú fejlesztések megvalósítása városi szinten a helyi közösségek részvételének és tudatosságának fokozása, a helyi társadalmak megújítása valamint a helyi és közösségi alapú gazdaság fejlesztése érdekében.

A Gyöngyös- Mátra Értékei Helyi Közösségfejlesztési Stratégia a város közigazgatási területét kijelölő összefüggő akcióterületre készült és a helyi fejlesztési programok alapját jelentik. A beavatkozás eredményeként újszerű és innovatív, területi közösségi szolgáltatást biztosító fejlesztés valósulhat meg.

Jelen támogatási konstrukció keretében a Gyöngyös- Mátra Értékei Helyi Közösségi Fejlesztési Stratégia cselekvési tervében szereplő Lakótömbök közösségi pontjainak kialakítása és kisléptékű identitást fejlesztő gazdasági tevékenységek támogatása valósulhat meg Gyöngyös közigazgatási területén.

A fejlesztés eredményeként várhatóan növekszik a létrejövő új szolgáltatások száma, a kialakított infrastruktúra nagysága és közvetetten és közvetlenül a munkahelymegtartás. A fejlesztés eredményével hozzájárul a Gyöngyös- Mátra Értékei Helyi Közösségfejlesztési Stratégia jövöképének megvalósulásához, miszerint „Gyöngyös a Mátra fővárosaként, vitális XXI. Századi központ a magyarországi mondernizációban, gazdasági, a fenntarthatósági szempontjait érvényesítő, vonzó urbánus célpont” -tá válik.

Jelen helyi felhívás keretében a helyi támogatási kérelmek benyújtására 2018. év szeptember 01. naptól - 2019. április 15. napig van lehetőség.

Ezen időszak alatt az alábbi értékelési határnapokig benyújtásra került helyi támogatási kérelmek kerülnek együttesen elbírálásra:

2018. év 11. hó 22. nap
2018. év 12. hó 20. nap
2019. év 04. hó 15. nap

CLLD logo.jpg