TOP-7.1.1-16-H-038-6 Társadalmi integrációt erősítő közösségfejlesztési programok fejlesztése

A Kormány a Partnerségi Megállapodásban célul tűzte ki a társadalmi együttműködés erősítése és a szegénység, valamint hátrányos megkülönböztetés elleni küzdelmet. A cél elérését a Kormány a civil és nonprofit szervezetek, helyi intézmények, helyi önkormányzatok és önkormányzati többségi tulajdonban álló gazdasági társaságok együttműködésével tervezi megvalósítani jelen Felhívásban foglalt feltételek mentén.

A Gyöngyös- Mátra Értékei Helyi Közösségfejlesztési Stratégia a város közigazgatási területét kijelölő összefüggő akcióterületre készült és a helyi fejlesztési programok alapját jelentik. A beavatkozás eredményeként újszerű és innovatív, területi közösségi szolgáltatást biztosító fejlesztés valósulhat meg.

Jelen támogatási konstrukció keretében a Gyöngyös- Mátra Értékei Helyi Közösségfejlesztési Stratégia cselekvési tervében szereplő társadalmi integrációt erősítő közösségfejlesztési programok fejlesztésének támogatása valósulhat meg Gyöngyös közigazgatási területén.

Jelen helyi felhívás keretében a helyi támogatási kérelmek benyújtására 2019. év február hó 01. naptól - 2020. év február hó 27. napig van lehetőség.

Ezen időszak alatt az alábbi értékelési határnapokig benyújtásra került helyi támogatási kérelmek kerülnek együttesen elbírálásra:

2019. év 03. hó 20. nap
2019. év 09. hó 26. nap
2020. év 02. hó 27. nap

CLLD logo.jpg